Actividades Anpa | Actividades Escolas Deportivas Municipais | Iniciación á InformáticaActividades ANPAActividades Escolas Deportivas MunicipaisIniciación á Informática

A Dirección do centro oferta a actividade de Iniciación á Informática, destinada aos alumnos de 6º Ed. Infantil e Primaria. Os alumnos inícianse no coñecemento da utilización de programas informáticos de debuxo, tratamento de texto, folla de cálculo, presentacións e imaxes, todo adaptado ao nivel e idade do alumno. Ao final os alumnos elaboran un proxecto con algúns dos programas traballados.

 

 

subir
.