Personal docente


Representación da Fundación Casa de la Virgen

       Isidoro Ángeles Ventura

Superiora


       Antonia López Fernández

Director Pedagóxico

       Raimundo Santomé Martínez

Xefa de Estudios

       Yolanda Martínez Graña

Secretaria

       Mª Ángeles Molanes Docío

Coordinadora Pastoral

       Mª Sandra Pérez González

Orientadora

       Inmaculada Pérez Aparicio

Titores/as

• EDUCACIÓN INFANTIL

       [4º] Ángela Mª Martínez Piñeiro

       [5º] Ana Luz Nogueira Rodicio

       [6º] Margarita Nogueira Rodicio


• EDUCACIÓN PRIMARIA

       [1º] Amelia Graña Rodas

       [2º] Elvira Senlle Santos

       [3º] Mª Teresa Barreiro Gago

       [4º] Lucía Mariño Ríal

       [5º] Isabel Barreiro Gago

       [6º] Nuria Vilas Piñeiro


• EDUCACIÓN SECUNDARIA

       [1º] Mª Sandra Pérez González

       [2º] Cristina Emilia Amoedo Rodríguez

       [3º] Alberto Calviño López

       [4º] Violeta Rodal González


• BACHARELATO

      [1º] Ruth Blanco Estévez

      [2º] Yolanda Martínez Graña


Claustro de profesores

O Claustro de Profesores está formado pola totalidade dos profesores do Centro; a relación que aparece no apartado de “Titores” e ademais polos seguintes:

- Daniel Soage Soage
- Laura Martínez Durán
- Mª de los Angeles Molanes Docío
- Carlos Lobelle Carús
- Ana María Acuña Rodríguez
- Rafael José Lago Gil
- Inmaculada Pérez Aparicio
- Milagros Álvarez Conde
- Jesús Santos Piñeiro
- Raimundo Santomé Martínez
- Aarón Paredes Costa
- Iria Martínez Pérez
- Sonia Belén Chapela Soliño
- Susana Comesaña Álvarez


 

 

 

subir




.