Personal docente


Representación da Fundación Casa de la Virgen

       Isidoro Ángeles Ventura

Superiora


       Antonia López Fernández

Director Pedagóxico

       Raimundo Santomé Martínez

Xefa de Estudios

       Yolanda Martínez Graña

Secretaria

       Mª Ángeles Molanes Docío

Coordinadora Pastoral

       Mª Sandra Pérez González

Orientadora

       Inmaculada Pérez Aparicio

Titores/as

• EDUCACIÓN INFANTIL

       [4º] Margarita Nogueira Rodicio

       [5º] Ángela Mª Martínez Piñeiro

       [6º] Ana Luz Nogueira Rodicio


• EDUCACIÓN PRIMARIA

       [1º] Amelia Graña Rodas

       [2º] Elvira Senlle Santos

       [3º] Mª Teresa Barreiro Gago

       [4º] Lucía Mariño Ríal

       [5º] Nuria Vilas Piñeiro

       [6º] Isabel Barreiro Gago


• EDUCACIÓN SECUNDARIA

       [1º] Mª Sandra Pérez González

       [2º] Cristina Emilia Amoedo Rodríguez

       [3º] Alberto Calviño López

       [4º] Violeta Rodal González


• BACHARELATO

      [1º] Yolanda Martínez Graña


Claustro de profesores

O Claustro de Profesores está formado pola totalidade dos profesores do Centro; a relación que aparece no apartado de “Titores” e ademais polos seguintes:

- Ana María Acuña Rodríguez
- Milagros Álvarez Conde
- Ruth Blanco Estévez
- Rafael José Lago Gil
- Carlos Lobelle Carús
- Laura Martínez Durán
- Mª de los Angeles Molanes Docío
- Aarón Paredes Costa
- Inmaculada Pérez Aparicio
- Raimundo Santomé Martínez
- Jesús Santos Piñeiro
- Daniel Soage Soage
 

 

 

subir
.