Presidente da Fundación Casa de la Virgen
 
• Isidoro Ángeles Ventura
-
Presidenta
 
• Antonia López Fernández
-
Representantes da Entidade Titular
 
• Antonia López Fernández (Directora Titular)
• Raimundo Santomé Martínez (Director Pedagóxico)
• Gloria Rodríguez de Sádaba
• Mª Luisa Gorricho Berastegui

Representantes dos/as profesores/as
 


• Isabel Barreiro Gago
• Margarita Nogueira Rodicio
• Ángela Mª Martínez Piñeiro
• Violeta Rodal González

Representantes dos pais e nais
 
• Josefa Coello Pidre
• Mª Seila Juncal Verdeal
• Rosana Silva Juncal
• Mónica Santiago García (Representante ANPA)
-
Representantes do alumnado
 
• Brais Juncal Blanco
-
Representantes da administración e servizos
 
• José Manuel Fontenla Sobral
-

Mª Ángeles Molanes Docío (Secretaria)

 

subir
.