Na actualidade o colexio conta con:

Tres unidades de segundo ciclo de Educación Infantil

Seis unidades de Educación Primaria, correspondentes aos ciclos de 1º, 2º e 3º

Dúas unidades de 1º ciclo da ESO

Dúas unidades de 2º ciclo da ESO

Dúas unidades de Bacharelato

Dous Comedores:
      — Un pequeno para os/as alumnos/as de Ed. Infantil
      — Outro máis amplo para o resto dos cursos

Instalacións Deportivas:
     — Un pavillón polideportivo cuberto con diverso material de ximnasia, servizo de            duchas e aseos
      — Dúas pistas polideportivas

Un parque infantil adicado aos/ás nenos/as de Ed. Infantil e 1º ciclo de Ed. Primaria

Sala de medios audiovisuais

Laboratorio

Aula taller

Aula de informática

Biblioteca

Capela

Elevador

 

subir