Educación Infantil | Educación Primaria | Educación Secundaria | Bacharelato

En tódolos niveis educativos:

- Centro pertencente á Rede de Centros Plurilingües de Galicia.
- Auxiliar de conversa nativo, para tódolos cursos.
- Proxecto común anual e aprendizaxe cooperativa.
- Atención á Diversidade: Departamento de orientación, formado por Psicóloga-orientadora, Especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica e dous profesores de reforzo educativo.


2º Ciclo de Educación Infantil

- Educación emocional.
- Psicomotricidade.
- Obradoiros de estimulación da linguaxe, autonomía e habilidades sociais.
- Proxecto de hixiene bucodental.
- Atención temperá.


Educación Primaria

- Aprendizaxe servizo: Proxecto de hixiene bucodental (infantil-primaria).
- Obradoiros de estimulación da linguaxe, autonomía e habilidades sociais.
- Proxecto de dinamización da lectura: Biblioteca de aula e servizo de libros de préstamo.
- Proxecto de traballo con Tablets e aprendizaxe cooperativa, en 3º Educación Primaria.


Educación Secundaria

- Proxecto Abalar: Un ordenador portátil por alumno (1º/2º ESO).
- Aprendizaxe Servizo: Titores e titorados en lingua inglesa.
- Inmersión Lingüística en Lingua Inglesa.
- Intercambios lingüísticos e culturais con centros educativos de Francia.


Bacharelato

Se ofertan dúas modalidades de bacharelato:
            - Ciencias.
            - Humanidades e Ciencias Sociais.

E para as dúas modalidades:
- Aprendizaxe Servizo: Titores e titorados en lingua inglesa.
- Intercambios lingüísticos e culturais con centros educativos de Francia.
- Orientación Psicopedagóxica.
- Becas de estudo (MEC).

 

subir
.