Horarios de clases | Titorías cos pais | Dirección e Secretaría

Horario de clases

O horario de clases é o seguinte:

VE
Setembro e Xuño
MAÑÁ
 
Ed. Infantil  
09:00 a 14:00
 
Ed. Primaria  
09:00 a 14:00
 
Ed. Secundaria Lu Ma Ve
08:15 a 14:00
 
Me Xo
08:15 a 14:50
 
Bacharelato Lu Ma Ve
08:15 a 14:00
 
Me Xo
08:15 a 14:50
 
       
Outubro a Maio
MAÑÁ
TARDE
Ed. Infantil  
09:30 a 12:45
15:00 a 17:00
Ed. Primaria  
09:30 a 12:50
15:00 a 17:00
Ed. Secundaria Lu Ma
09:10 a 14:00
15:25 a 17:05
Me Xo Ve
09:10 a 14:50
 
Bacharelato Lu Ma Ve
08:15 a 14:00
 
Me Xo
08:15 a 14:50

Horario de Educación Primaria [.pdf]

Horario de Educación Secundaria [.pdf]

Horario de Bacharelato [.pdf]

IMPORTANTE: Tódolos alumnos/as deben estar no centro 10 minutos antes de empezar as clases. O/A titor/a anotará as faltas de asistencia e informará ós pais. Todas as faltas de asistencia dos alumnos/as deberán xustificarse debidamente mediante a entrega do seguinte modelo ós titores correspondentes. As faltas de asistencia non xustificadas consideraranse falta grave.


Titorías


Horarios de atención:

Educación Infantil

    • 4º : Xoves de 15:00 a 16:00 h.
    • 5º : Luns de 11:50 a 12:45 h.
    • 6º : Venres de 11:50 a 12:50 h

Educación Primaria

    • 1º: Venres de 15:00 a 16:00 h.
    • 2º: Xoves de 15:00 a 16:00 h.
    • 3º: Venres de 16:00 a 17:00 h.
    • 4º: Martes de 11:50 a 12:50 h.
    • 5º: Martes de 15:00 a 16:00 h.
    • 6º: Xoves de 11:50 a 12:50 h.

E.S.O.

    • 1º: Martes de 11:00 a 12:00 h.
    • 2º: Venres de 11:00 a 10:00 h.
    • 3º: Martes de 10:05 a 11:00 h.
    • 4º: Mércores de 10:05 a 11:00 h.

Bacharelato

    • 1º: Martes de 9:00 a 10:00 h.
    • 2º: Martes de 11:00 a 11:50 h.

Profesora de apoio

    Venres de 15:00 a 16:00 h.

Profesor de audición e linguaxe

    Luns, mércores e venres de 11:20 a 11:50 h

Orientadora

    Martes de 11:50 a 12:50 h


Dirección

    Mércores de 17:00 a 18:00 h (previo aviso)


Secretaría

    Luns de 11:00 a 11:50

    Martes de 9:10 a 10:05 h e de 11:50 a 12:50

    Mércores de 11:50 a 12:50

    Xoves de 16:00 a 17:00

    Venres de 16:00 a 17:00

 

subir
.